Tilskud

For at opnå tilskud fra den offentlige sygesikring, skal du have en henvisning fra din egen læge, som lyder på

§ 54 diabetes

§ 55 ortonyxi (nedgroede negle til bøjlebehandling)

§ 59 arvæv efter radiumbehandling eller

§ 60 leddegigt.

Du kan kun opnå tilskuddet, hvis den statsautoriserede fodterapeut har ydernummer.

Det kan vise sig at være lidt besværligt, da 85% landsdækkende deponerede vores ydernummer 1 juni 2005. Dengang gik vi i konflikt med den offentlige sygesikring, fordi vi blev pålagt at behandle tilskudsberettigede patienter til ca 20% under vores normale behandlingspris. Daværende sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen udstedte en bekendtgørelse (lov) at vi alligevel skulle arbejde under disse vilkår, og vi lagde sag an mod ministeriet.

Højesteret afsagde dom i sagen 31 marts 2010. Denne pålægger os at følge bekendtgørelsen, men samtidig gør den det frivilligt, om vi vil behandle vore patienter... Jeg har valgt, som de fleste andre, at aflevere mit ydernummer for at sætte gang i reelle forhandlinger på området.

Hvis du er indbefattet ovenstående grupper, vil jeg opfordre dig til at henvende dig på kommunen for en liste af tilbageværende statsautoriserede fodterapeuter med ydernummer, som ønsker/er i stand til at arbejde til den fastsatte pris, -og som har kapacitet til flere patienter!! Kan kommunen ikke henvise dig til en sådan, kan de muligvis yde dig et tilskud gennem "helbredstillæg".

Kommer der et fornuftigt udkast til en ny overenskomst, er jeg selvfølgelig interesseret i at søge mit ydernummer igen.

Du er velkommen til at få behandling på min klinik til gældende priser.